מדורי תוכן

ראשי | רפואה משלימה | טיפולים ברפואה משלימה | שיטת אלטשולר לטיפול בטראומה

שיטת אלטשולר לטיפול בטראומה

שיטת אלטשולר לטיפול בטראומה שיטת אלטשולר לטיפול בטראומה

סימפטומים פוסט טראומטיים נוצרים כתוצאה מנתק בין היסוד החי לבין המערכות ברמה הפיזית, ברמה הנפשית וברמה הרוחנית.שיטת אלטשולר מניחה, שסימפטומים פוסט טראומטיים נוצרים כתוצאה מנתק בין היסוד החי, יסוד החיים- יסוד המעניק לחיים סיבה, כיוון  ומשמעות - לבין המערכות ההקפיות ברמה הפיזית, ברמה הנפשית וברמה הרוחנית. טראומה היא מצב, שבו היסוד החי, או לב החיים, או הכוח המניע של החיים מתנתק מהמערכות ש"משרתות" אותו; קרי השכל המרגיש, השכל החושב, והגוף הפועל והנע. הנתק מתבטא בכשל מערכתי, שמקיף חלק ניכר מתחומי החיים, אך לא משתק את החיים כליל. אפשר לנסות להבין את התופעה, כמצב שבו בזמן של האימה חד- פעמית או המתמשכת נחשף היסוד החי לאיום בפועל או לתחושה של איום על עצם קיומו. הסכנה או תחושת הסכנה גורמת תהליך פנימי בתוך המוח של נתק וקצר, שלא מאפשר לעולם החיצוני להגיע ולחבל ביסוד החי, כדי להגן עליו מפני חיסול או פגיעה משמעותית. בזכות מנגנון זה, היסוד החי הוא מהות שלא יכולה להיפגע. היסוד החי יכול אלא לסגת יותר ויותר וליצר יותר ויותר מערכות מיסוך והגנה. על היסוד החי יכולים להערם רבדי מיסוך עד כדי כך, שהאדם בכלל לא מסוגל לגעת בו, לתקשר איתו ולא מוצא שום סיבה להמשיך ולהתקיים; הן מבחינה נפשית ורוחנית, ולעתים גם מבחינה פיזית.

שיטת אלטשולר עובדת על חידוש הקשר בין היסוד החי לבין המערכות הפריפריאליות. במהלך העבודה היא מפעילה תהליך שיקום עצמי של הקשר בין המערכות השונות לבין היסוד החי. שיטת אלטשולר מעודדת את הדינמיקה של היזון חוזר בין היסוד החי לבין אדם כשלם גוף, נפש ורוח.

שיטת העבודה

שיטת העבודה מתמקדת בחיזוק החלק החזק והבלתי פגוע קרי היסוד חי וסיוע בידו לשקם יחסי הגומלין עם שאר המערכות. תהליך העבודה הוא רב שלבי וכולל את השלבים הבאים:

* עריכת היכרות מחודשת בין המטופל לבין היסוד החי שלו.

* לימוד המטופל לקשור את קצותיו הפנימיים, לחבר את הנתקים ולהרים את המסכים בהתאם לשפתו ודרכו של היסוד החי.

העבודה האינטימית עם היסוד החי, מובילה לצמצום הסימפטומים הפוסט הטראומטיים ושיפור המיומנויות להתמודד עימם בעת הופעתם.

* שילוב והכלה החויה הטראומתית - עם רכישת הכלים הללו בשל המטופל להתמודד מחדש עם החוויה הטראומתית, ולשלבה בחייו כחלק חשוב, משמעותי ובונה בהיסטוריה האישית שלו.

* שינוי וסגירת מעגלים - עם סיום שלב זה מבשיל האדם לקבל את החדש בחייו ויכול לקושרו לחיו בטרם הטראומה. היכולת שלו לקבל ולהכיל שינוי גדלה באופן משמעותי מתוך הכרותו והתחברותו ליסוד החי כבר בשלבים הקודמים. יכולת זו מתעצמת כיוון שהיסוד החי מתפקד ונקשר למערכות ההיקפיות ע"י דינמיקה של שינוי.

* גילוי היסוד החי בזולת ובקהילה - בשלבים הבאים מסוגל האדם לשקם את חיו הבין אישיים; משפחה וקהילה, מתוך הפנמה של יחסי ההיזון החוזר, כפי שהם מתקיימים בתוכו פנימה הוא מוכן ומצליח לישמם בסביבתו הקרובה.

* חיים בעלי משמעות- בשלב האחרון של המהלך הטיפולי בונה האדם תשתית של משמעות לחיו המתבסס על היסוד החי הפועם המשתנה והיחודי שלו. חיים בעלי משמעות המיוחדים אך ורק לו.

דרך העבודה
בהתאם לאופיו של היסוד החי ודרך פעולתו נבחרה דרך עבודה המשלבת פרקטיקות שונות כשהשלובים השונים ביניהן מותאמות לשלבים השונים של תהליך העבודה ולאופיו ונטיותיו של אדם המטופל.

ארבעת הפרקטיקות היסודיות של העבודה

בטבע ועם הטבע
הטבע מקנה לנו סביבה מעולה להתקרב ולהכיר את היסוד החי ודרך פעולתו. הנוף הפתוח, מזג האויר האבנים והעצים והחי מאפשרים לאדם להיות קרוב אצל עצמו, להשיג שקט מינימלי כדי להתוודע מחדש ליסוד החי בתוכו וללמוד על דרך עבודתו. שיטת אלטשולר פיתחה מגוון רחב של תרגילים וטכניקות כדי להפוך את הטבע על מרכיביו למורה לחיים. אם כי מומלץ לישם את התרגילים במרחב הטבעי עצמו לשם השגת הצלחה מקסימלית אפשר להתאים את חלקם לסביבה העירונית.

עין יד עין
טכניקה ציורית המכוונת להתבוננות ע"י העין הפנימית, שיש לכל אחד מאתנו, אל היסוד החי עצמו והוצאתו אל המרחב הציורי. מרחב ציורי החיצוני לנו ממנו אנו יכולים ללמוד על קיומו של היסוד החי ויכולים להתחיל לפתח תצורת תקשורת דו כיוונית עמו. טכניקה זו אינה מחיבת ידע מוקדם בציור או כישרון מיוחד בתחום, כיוון שנדרשים לממושה אר ורק עין פנימית, יד, ועין חיצונית איברים שיש לכולנו שהמיומנות בשימוש בהן ניתנת ללימוד ולשיפור על נקלה.

תנועה מתבוננת
שיטת אלטשולר ליקטה מספר רב תרגילים המיועדים למקד, לחדד ולפתח את הקשר יסוד חי – גוף. תרגילים אלה משפרים ומקנים יכולת ללמוד מהגוף את סודותיו הגלויים של היסוד החי, היכולת לדבר עם היסוד החי בעזרת הגוף מחייבת לשפר את מיומנות ההקשבה והתבוננות המודעות לגוף הפועל, לגוף הפועל לאט בשקט ובזרימה. שיטת אלטשולר נעזרת בשיטות קימות אחרות כדי לממש פן זה של עבודתה כגון שיטת פלדנקרייז.

כל הטכניקות הנ"ל הן מעשיות שקטות ובלתי אמצעיות. במסגרתן משולבים הסברים הנחיות וביאורים שמטרתן להעלות לרמת המודעות המילולית את התובנה שהן מולידות ולאפשר להעבירה לתחומים רחבים של החיים.

מילה שיח ומעבר
טכניקה זו משלבת היכולות של השיח הפנימי והחיצוני להשפיע עלינו ולעצב את העולם שבו אנו בוחרים לחיות. הטכניקה משלבת שימוש במילים בודדות, במשפטים וברעיונות כדי לכונן תקשורת והיזון חוזר עם עצמנו ועם סביבתנו. הטכניקה משלבת מדיטציותדמיון מודרך, כתיבה ותקשורת מילולית בין אישית וקבוצתית.

* בתמיכה לשימוש בפרקטיקות הנ"ל נעזרת שיטת אלטשולר ברפואה סיניתתזונהדיקור ומגע למתן חיזוק ותמיכה. הרפואה הסינית אשר מבוססת על איזון אנרגית החיים, אשר קרובה במהותה ליסוד החי, יכולה להציע פתרון רפואי, אשר יכול אולי לזרז את ההתחברות של  האדם ליסוד החי לפי שיטת אלטשולר או לפחות להפחית את חלק מהסימפטומים הפוסט טראומטיים כדי שהוא יוכל להתמקד בעבודתו לחידוש הקשרים שנותקו עם הטראומה.

* שיטת אלטשולר גם מציעה אפשרות לשילוב בני המשפחה בתהליך הטיפולי לפי בחירה וצורך. שלוב המשפחה חשוב, לשם הכשרתה ליצירת סביבה תומכת בחזוק היסוד החי במטופל ובמשפחה כולה.הסביבה הקרובה של המטופל רוכשת עולם מונחים, שפה ו ואת אופני התקשורת של השיטה; כדי לאפשר סביבת התאוששות חיובית יותר ומאפשרת יותר למטופל, שילוב המשפחתי מחזק את התא המשפחתי במקביל לעבודתו האישית של המטופל.

הפורמט הטיפולי 
* עבודה יחידנית בפגישות כשעת עבודה או לפי הצורך בתאום עם המטופל,
המלווה בעבודה עצמאית בבית בין פגישה לפגישה.

* עבודה קבוצתית בשילוב עם עבודה יחידנית. חיזוק והרחבה של 'בטבע ועם הטבע', 'עין יד עין', 'תנועה מתבוננת', 'מילה שיח ומעבר'.

* תוכנית מלאה- יומיים מלאים בשבוע למשך שנת עבודה הכולל את כל מרכיבי שיטת אלטשולר: עבודה יחידנית וקבוצתית ותמיכה של רפואה סינית.

למי מיועד הטיפול?
הטיפול מיועד לכל מי שחווה חויה טראומטית: אלימות, מלחמה, תקיפה מינית, תאונת דרכים, מחלה קשה, אובדן, גירושין או כל חוויה עמוקה אחרת, הגורמת לו סבל המשבש את חיו פיזית, נפשית או רוחנית, ומעונין לעשות מאמץ כדי לחזור לחיים חדשים ומלאים. השיטה מתאימה לטיפול גם בטראומות פחות עמוקות ומשך הטיפול בהן מטבע הדברים יהיה קצר יותר ומקיף פחות.

יחודיות שיטת אלטשולר
* מטפלת בבריאות ולא בחולי ובהעדר;
* מחזקת את החזק ומאפשרת לו לתמוך בחלש.
* שיטה של עשיה המחזקת הצד החי באדם הפגוע ומעצימה אותו עד התאוששותו.
* היא נוקטת גישה חיובית מקבלת ובלתי שיפוטית.
* מציעה פרקטיקות רכות איטיות ושקטות.
* היא מציע לאדם שיטה כוללת המלווה את האדם מהנקודה בה הוא נמצא עד לשלב בו הוא ימצא את חיו משמעותיים,
שלטראומה יש בהם מקום, מקום בונה ובעל כוח מחייה.
* השיטה הזו מציע מענה גם לקשיי המשפחה בהתמודדות פגוע הטראומה.
* שיטה אינה מתמקדת בשחזור החוויה \חוויות טראומתיות אלא בשלב מאוחר שבו השיחזור יכול להפוך להכלה.
* השיטה פותחה על בסיס רפוי עצמי ושיקום מלא מטראומה קשה של הלם קרב.

מחפש מטפל/ת בתחום? בקטלוג המטפלים שלנו תמצאו את האדם הנכון... לחץ/צי כאן


8763 אנשים קראו ושיתפו עמוד זה. שתף עם חברים: Post on Facebook Twitter

מחפש מטפל בתחום? אינדקס המטפלים והיועצים מבית אלטרנטיבלי
הקלד שם, או לחץ כאןעוד באותו נושא:

גוף נפש, שיטות טיפול, גופ נפש, לחצים, שיטת אלטשולר, טראומה, משברים, איתי אלטשולר

תן ציון למאמר זה

5.00