מדורי תוכן

המדליק נר מנר

המדליק נר מנר המדליק נר מנר

רבים רואים בחג האורות- חג רוחני. התחושה הנחווית מעצם הדלקת הנרות היא אחווה, אחדות ושיתוף פעולה מתוך מטרה לעצמאות שתוביל אותנו קדימה."המדליק נר מנר – הנר דולק וחברו אינו חסר"
במדבר רבה, פרשה י"ג

רבים רואים בחג האורות- חג רוחני. התחושה הנחווית מעצם הדלקת הנרות היא אחווה, אחדות ושיתוף פעולה מתוך מטרה לעצמאות שתוביל אותנו קדימה.
חודש כסלו מביא עימו ליקום אנרגיה של נסים ונפלאות. זהו חודש מלא באור ובכל יום ניתנת לנו הרשות לייצר נס. בחודש כסלו ניתנת האפשרות להתחבר בכל יום לאנרגיה שגורמת לדברים לא שגרתיים לקרות לנו, ואף למשוך אותה לחיינו.
הכלי העיקרי למשיכת האור הרב של חודש כסלו אל חיינו, הוא חג החנוכה והחנוכייה. חג החנוכה חל החודש בכה' לחודש כסלו.
חנו-כה – כי בכה' לחודש קרה הנס של החג. מתתיהו הכהן גדול, שהיה מקובל והכיר את הידע על האנרגיה הקיימת בחודש כסלו, ניצל אותה לטובת ניצחון עמו, ונס השמן הידוע של חנוכה אכן קרה בזכות האנרגיה הזו.
חג החנוכה מתקיים בכל שנה בפרשת השבוע "מקץ", המדברת על יוסף הנמצא בבית הסוהר ומחכה להזדמנות שתאפשר את הגשמת חלומו. בפרשת "מקץ" בא הקץ למעמדו כאסיר ומגיעה הזדמנותו הגדולה על ידי פתירת חלומות פרעה.

הנלמד מהפרשה לתקופה שאנו חיים בה, שניתן להתחבר לכוח מיוחד שבאפשרותנו לשים קץ לחושך ולהפוך את החושך לאור. זוהי מהות חג החנוכה, ובנוסף כמטפורה, עלייתו של יוסף מהבור החשוך למעמד חדש. יוסף מאיר בתבונתו את פרעה ואת מצרים כולה, וזאת לאחר תהליך ארוך של למידה ושיפור עצמי.

"חג" מעצם המילה, פירושה: לנוע במעגל. זהו מעגל חיים שמתקיים בו סדר מופתי החוזר על עצמו, זהו הזמן שבו נפתחים "שערים קוסמים" המעוררים בחנוכה כוח מיוחד של "ניסים" ומהפכים חיוביים. באמצעות כוחו של הבורא, בזמן חנוכה ניצחו המכבים את היוונים, וכד השמן הספיק להאיר את המנורה למשך שמונה ימים.

פירוש המילה "חנוכה" הינו חנך, חינוך, טקס חניכה של מקום חדש בפנימי ביותר בנו, המאפשר על ידי היטהרות מהמצב הישן ליצירה של דבר מה חדש.

החנוכייה היא בעלת שמונה קנים, לעומת מנורת המקדש שהייתה של שבעה קנים. ומדוע שמונה?

המספר 7 מסמל את עולם הטבע, את סדר הדברים הטבעי (העולם נברא בשבעה ימים). לעומת זאת, המספר 8 מסמל את העל-טבעי, את מה שקיים מעל הטבע.
חג החנוכה הוא החג שבו התעלו היהודים מעל לטבע, ועל- כן הוא בן 8 ימים.

בימים אלה, במועד שמונה ימי חנוכה, ניתנת לנו האפשרות והזדמנות להתחבר ולמשוך לחיינו את כוחם של הניסים, כוח ניצחון הרוח על החומר, ניצחון של הכוח הפנימי - הרוחני על החיצוני - הגשמי.

ניסים, נס – מצב שמורם מעל, מאפשר לאדם לנוס ולברוח מן "השעבוד" הפנימי ולעשות "ניסים" למעבר חדש בחייו.

יש מן המשותף בין חג החנוכה לתהליך הגדילה והצמיחה של עצמנו.
הדלקת הנרות מאפשרת לנו לבחון את ההקבלה בין ההתרחבות והצמיחה שאנו חווים, ושעליהם אנחנו עובדים או מאמנים את עצמנו. תהליך ההתרחבות האישית, כמו בטבע, גורם לנו הנעה לחיפוש דרכי צמיחה והתרחבות במובן הפיזי/הישרדותי, ולעיתים אנו מוצאים את עצמנו עוסקים במקצועות שמעולם לא שיערנו שנעסוק בהם כחלק ממסע חיינו, לעיתים זהו שלב ביניים, זהו חלק ממקור הצמיחה וההתרחבות.

ההתרחבות האישית, מאבדת ממשמעותה ומעוצמתה כל זמן שהיא נשארת באדם עצמו מבלי שאורו מוקרן ממנו החוצה.

"הנר הפנימי" נמצא בכל אחד מאיתנו, זהו האור שבתוכנו אשר מניע אותנו קדימה בכל פעולותינו וצעדינו. "הנר הפנימי" מאיר את דרכנו להגשמת המטרה האישית בכל אחד מאיתנו, ומאפשר לנו לגלות באמצעותו "נרות" נוספים, לחבור אליהם ויחדיו להאיר את הדרך למרחק ומרחב גדול יותר וב"תאורה" מאירה יותר בעוצמתה.

חג החנוכה, מעצם הדלקת הנרות, מעביר לנו מסר - שעל מנת ליצור להבה, יש צורך בנרות רבים שיבערו בו-זמנית ויעצימו את האור הבודד.
בכול יום נוסף בחנוכייה נר נוסף כדי להאיר באור גדול את שהשגנו ואת דרכנו, עד שביום השמיני מדליקים שמונה נרות.

הנרות נדלקים באמצעות השמש, שהוא המקור ובעל העצמה, ומעצם היותו שמש – מאפשר מתוך ידיעת הכרה במעמדו, שאורו שלו לא יחסר גם כאשר יעניק מאורו לנרות אחרים, ההפך הוא הנכון, כהקבלה לבני אנוש – במעשהו יאיר עוד נרות אשר יאפשר להרחיב את מרחב הראייה של הנמצאים בקרבתו.

"הנר הפנימי" הקיים ובוער בלהבתו בכול אחד מאיתנו, יכול לממש את עקרון ההתרחבות על ידי כך שכל אדם יראה את עצמו כשמש, כשותף ובעל השראה לאחר, ובדרכו זו, ייתן לאחר להתכבד באורו שלו כדי לאפשר את התרחבותו שלו ושל האחר, שכן האור של היחד, האור הכללי הנוצר, גדול יותר מהאור הבודד. שילוב הכוחות של כולנו עם חברנו, משפחתנו, וככלל האנושות, יאפשר לכולנו כחברה את קיום האור וההתרחבות במלואה.

מזמינה את עצמי ואת כולנו, להגשים את האור הגדול שבתוכנו. מתוך תחושת נועם, נינוחות ושליחות לאור, להאיר ולהפרות את סביבתנו ולהיות מופרים על ידי פעולות ושיתוף בעשייה.

חושך מגרשים באור
כאשר בחוץ גוברת החשיכה, יש חשש שהדברים השליליים הסובבים את הבית מבחוץ יחדרו גם פנימה. בשעה כזאת חובה להציב את הנרות המאירים דווקא בפתח הבית, כדי להאיר גם את "רשות הרבים".
מתוך דברי הרבי מלובאוויטש
חג החנוכה ממחיש את הצורך להגביר אור כנגד התעצמות החושך. בנקודה סמלית זו כשמסתיימים ימי החנוכה, הם מותירים אחריהם מעין צו תמידי : לעולם לא לדרוך במקום, לא להסתפק בקיים, אלא תמיד להוסיף באור, ועל כל תוספת בצד השלילי, יש להרבות בצד החיובי עד שהאור יסלק כליל את החושך.
נאמר על נרות חנוכה שהם ''אינם בטלים לעולם''. בהתאם לתרבותנו, נרות בית - המקדש בטלו כאשר החושך גבר והביא עימו את חורבן הבית והגלות שלאחריו, אולם, שמונת נרות החנוכה, שכל ייעודם הוא להתמודד עם החושך ולהאירו - נרות אלה ''אינם בטלים לעולם''!
לחושך אין מציאות משלו. חושך הינו העדר אור. זהו טבעם של הדברים השליליים שבחיים. ועל כן, תיהנו יחדיו והדליקו נרות צבעוניים, ולכל יום התכוונות מופלאה משלה. הדלקת הנרות מסמלת תהליך פנימי באדם שבו הוא מפתח ומרחיב, שלב אחר שלב, את הקשר שלו עם הכוח העליון עד למצב השלם שנקרא "חנוכיה". תפקיד פעולת הדלקת הנרות היא להזכיר לנו שאנו מחויבים להדליק את נר החנוכה גם בליבנו.
מזלו של כסלו - קשת. כידוע הקשת נראית בענן כאשר השמש וטיפות הגשם מתערבבים זה בזה. סיבה נוספת למזל קשת, שכן הקשת הראשונה שנראתה אחרי המבול, הייתה בכ"ח בכסלו, אז יצא נח מהתיבה, וכפי שנאמר בבראשית: "ויאמר אלוקים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם וכו'... את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ".

ליצירת קשר ופרטים מלאים על שולמית רונן

מחפש מטפל/ת בתחום? בקטלוג המטפלים שלנו תמצאו את האדם הנכון... לחץ/צי כאן


1610 אנשים קראו ושיתפו עמוד זה. שתף עם חברים: Post on Facebook Twitter

מחפש מטפל בתחום? אינדקס המטפלים והיועצים מבית אלטרנטיבלי
הקלד שם, או לחץ כאןעוד באותו נושא:

חגים ומועדים, חנוכה, חנוכה, חג האור, שולמית רונן, שולמית רונן

תן ציון למאמר זה

5.00